logo

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

29-11-16_bosbergtoren...
Toekomstbeeld gemeente Ooststellingwerf

Ooststellingwerf moet een fijne plek zijn voor iedereen, jong en oud. Een plek om te zijn en te blijven. In onze gemeente houden we vast aan onze waarden en kwaliteiten. Dat is de basis waar we op verder bouwen. Ieder initiatief is een nieuwe kans om mee te bewegen en te groeien met de wensen en behoeftes van onze inwoners. Maar dat doen we wel in de wetenschap dat ieder initiatief een nieuwe dimensie toevoegt aan onze bestaande waarden en kwaliteiten, zodat we groeien naar een toekomst die recht doet aan wat we nu hebben en aan wat we nodig zijn!

De uniciteit en kracht van Ooststellingwerf als gemeente in het midden van Noord-Nederland wordt breed herkend. We hebben goede verbindingen met voorzieningen die we zelf niet hebben. We bouwen onze eigen kwaliteiten als sterke plattelandsgemeente uit. Een gemeente waar wonen en ondernemen, natuur, landbouw en recreatie samen werken en bouwen binnen de herkenbare schaal en dynamiek van Ooststellingwerf.

Ooststellingwerf is een bijzondere gemeente: Drentse trekjes en Friese invloeden gaan harmonieus met elkaar samen. Dat leidt, ook in de toekomst, tot een gebied met een grote diversiteit aan landschappen, dorpen en eigenheid. De bossen van Appelscha, de essen rond Oosterwolde, het hoogveen van Fochteloo en de beekdalen van de Tjonger en de Linde op steenworp afstand van elkaar.

Het landelijk gebied is multifunctioneel en toekomstbestendig. Dat lukt, omdat we werken vanuit een integrale blik op het landelijk gebied en omdat we in het landelijk gebied samen werken met alle partijen die daar een rol spelen: van landbouwers en recreatieondernemers tot natuurorganisaties en het waterschap.

Onze dorpen zijn eigen, eigengereid en ondernemend. In de dorpen is een grote saamhorigheid te zien, het ‘ons kent ons’ is zeker in de kleine dorpen herkenbaar. Het noaberschap en samenredzaamheid zien we in alle kernen. Dat maakt dat het er zo fijn wonen is. De kernen zijn een plek waar ruimte is voor jong en oud om plezierig te kunnen leven. En daarvoor zorgen we samen: als gemeente stellen we inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in staat daar zelf regie in te nemen. We zorgen dat onze dorpen goed met elkaar verbonden zijn, zodat de kernen van elkaars kwaliteiten en voorzieningen kunnen profiteren. We faciliteren de inwoners in hun eigen ondernemerschap en daadkracht om te kunnen voorzien in dat wat voor hun dorp belangrijk is.

We werken aan een duurzame, prettige en mooie woon-, werk en leefomgeving. We zetten samen met onze inwoners en energiecoöperaties steeds stappen om onze  duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Daarbij lukt het ons om de landschappelijke kwaliteiten van onze gemeente, een belangrijk deel van ons kapitaal en aantrekkingskracht, niet verloren te laten gaan.

Als gemeente zetten we in algemene zin in op het behouden en verbeteren van de kwaliteiten van onze fysieke leefomgeving. Er zijn volop mogelijkheden voor toerisme, het vestigen van (kleinere en duurzame) bedrijven. Er is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, recreatie, natuur, wonen en landbouw. De komende jaren willen we onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven nauw betrekken bij de planvorming. De initiatieven van onderop worden ondersteund, gefaciliteerd of in sommige gevallen gestimuleerd.

Binnen het gemeentelijke bestel heeft de burger- en overheidsparticipatie een stevige verankering. De gemeente wil dichtbij de burger staan en worden ervaren als een betrouwbare en betrokken partner.

logo

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

29-11-16_bosbergtoren...
Toekomstbeeld gemeente Ooststellingwerf

Ooststellingwerf moet een fijne plek zijn voor iedereen, jong en oud. Een plek om te zijn en te blijven. In onze gemeente houden we vast aan onze waarden en kwaliteiten. Dat is de basis waar we op verder bouwen. Ieder initiatief is een nieuwe kans om mee te bewegen en te groeien met de wensen en behoeftes van onze inwoners. Maar dat doen we wel in de wetenschap dat ieder initiatief een nieuwe dimensie toevoegt aan onze bestaande waarden en kwaliteiten, zodat we groeien naar een toekomst die recht doet aan wat we nu hebben en aan wat we nodig zijn!

De uniciteit en kracht van Ooststellingwerf als gemeente in het midden van Noord-Nederland wordt breed herkend. We hebben goede verbindingen met voorzieningen die we zelf niet hebben. We bouwen onze eigen kwaliteiten als sterke plattelandsgemeente uit. Een gemeente waar wonen en ondernemen, natuur, landbouw en recreatie samen werken en bouwen binnen de herkenbare schaal en dynamiek van Ooststellingwerf.

Ooststellingwerf is een bijzondere gemeente: Drentse trekjes en Friese invloeden gaan harmonieus met elkaar samen. Dat leidt, ook in de toekomst, tot een gebied met een grote diversiteit aan landschappen, dorpen en eigenheid. De bossen van Appelscha, de essen rond Oosterwolde, het hoogveen van Fochteloo en de beekdalen van de Tjonger en de Linde op steenworp afstand van elkaar.

Het landelijk gebied is multifunctioneel en toekomstbestendig. Dat lukt, omdat we werken vanuit een integrale blik op het landelijk gebied en omdat we in het landelijk gebied samen werken met alle partijen die daar een rol spelen: van landbouwers en recreatieondernemers tot natuurorganisaties en het waterschap.

Onze dorpen zijn eigen, eigengereid en ondernemend. In de dorpen is een grote saamhorigheid te zien, het ‘ons kent ons’ is zeker in de kleine dorpen herkenbaar. Het noaberschap en samenredzaamheid zien we in alle kernen. Dat maakt dat het er zo fijn wonen is. De kernen zijn een plek waar ruimte is voor jong en oud om plezierig te kunnen leven. En daarvoor zorgen we samen: als gemeente stellen we inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in staat daar zelf regie in te nemen. We zorgen dat onze dorpen goed met elkaar verbonden zijn, zodat de kernen van elkaars kwaliteiten en voorzieningen kunnen profiteren. We faciliteren de inwoners in hun eigen ondernemerschap en daadkracht om te kunnen voorzien in dat wat voor hun dorp belangrijk is.

We werken aan een duurzame, prettige en mooie woon-, werk en leefomgeving. We zetten samen met onze inwoners en energiecoöperaties steeds stappen om onze  duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Daarbij lukt het ons om de landschappelijke kwaliteiten van onze gemeente, een belangrijk deel van ons kapitaal en aantrekkingskracht, niet verloren te laten gaan.

Als gemeente zetten we in algemene zin in op het behouden en verbeteren van de kwaliteiten van onze fysieke leefomgeving. Er zijn volop mogelijkheden voor toerisme, het vestigen van (kleinere en duurzame) bedrijven. Er is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, recreatie, natuur, wonen en landbouw. De komende jaren willen we onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven nauw betrekken bij de planvorming. De initiatieven van onderop worden ondersteund, gefaciliteerd of in sommige gevallen gestimuleerd.

Binnen het gemeentelijke bestel heeft de burger- en overheidsparticipatie een stevige verankering. De gemeente wil dichtbij de burger staan en worden ervaren als een betrouwbare en betrokken partner.

Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.