*/1
Jouw omgeving. Jouw toekomst 
OMGEVINGSVISIE
OOSTSTELLINGWERF

In deze bijeenkomst gaat de gemeente in gesprek met de landbouw en recreatie & toerisme. Vertegenwoordigers van deze sectoren en belangstellenden zijn welkom op woensdag 26 februari om 20.00 uur in het Biosintrum in Oosterwolde.

Themabijeenkomst landbouw en toerisme & recreatie

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet bundelt bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, water, milieu in één nieuwe wet. In de Omgevingswet is vastgelegd dat het Rijk, de provincies en de gemeenten een Omgevingsvisie opstellen. Gemeente Ooststellingwerf gaat aan de slag met haar Omgevingsvisie en wil dat samen doen met inwoners, ondernemers, recreanten en maatschappelijke partners.

We willen alle aandacht besteden aan de verschillende onderdelen. Daarom organiseren we verschillende bijeenkomsten voor de verschillende betrokkenen. We beginnen met landbouw en toerisme & recreatie.

Wanneer: 26 februari 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Voor wie: Vertegenwoordigers van de landbouw en toerisme & recreatie.
Waar: Biosintrum Oosterwolde


Eerste bijeenkomst in Biosintrum
In deze bijeenkomst gaat de gemeente in gesprek met de landbouw en recreatie & toerisme. Vertegenwoordigers van deze sectoren en belangstellenden zijn welkom op woensdag 26 februari om 20.00 uur in het Biosintrum in Oosterwolde. We gaan het hebben over:  

  • Wat maakt Ooststellingwerf bijzonder om te wonen, leven, ondernemen en recreëren?
  • Wat moet beslist behouden blijven?
  • Wat zou juist toegevoegd moeten worden?
  • Zijn er dingen waarover u zorgen hebt en waar de gemeente een rol in kan spelen?
  • Wat vraagt volgens u aandacht van de gemeente?

 OMGEVINGSVISIE
OOSTSTELLINGWERF
Jouw omgeving. Jouw toekomst 
Themabijeenkomst landbouw en toerisme & recreatie

In deze bijeenkomst gaat de gemeente in gesprek met de landbouw en recreatie & toerisme. Vertegenwoordigers van deze sectoren en belangstellenden zijn welkom op woensdag 26 februari om 20.00 uur in het Biosintrum in Oosterwolde.

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet bundelt bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, water, milieu in één nieuwe wet. In de Omgevingswet is vastgelegd dat het Rijk, de provincies en de gemeenten een Omgevingsvisie opstellen. Gemeente Ooststellingwerf gaat aan de slag met haar Omgevingsvisie en wil dat samen doen met inwoners, ondernemers, recreanten en maatschappelijke partners.

We willen alle aandacht besteden aan de verschillende onderdelen. Daarom organiseren we verschillende bijeenkomsten voor de verschillende betrokkenen. We beginnen met landbouw en toerisme & recreatie.

Wanneer: 26 februari 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Voor wie: Vertegenwoordigers van de landbouw en toerisme & recreatie.
Waar: Biosintrum Oosterwolde


Eerste bijeenkomst in Biosintrum
In deze bijeenkomst gaat de gemeente in gesprek met de landbouw en recreatie & toerisme. Vertegenwoordigers van deze sectoren en belangstellenden zijn welkom op woensdag 26 februari om 20.00 uur in het Biosintrum in Oosterwolde. We gaan het hebben over:  

  • Wat maakt Ooststellingwerf bijzonder om te wonen, leven, ondernemen en recreëren?
  • Wat moet beslist behouden blijven?
  • Wat zou juist toegevoegd moeten worden?
  • Zijn er dingen waarover u zorgen hebt en waar de gemeente een rol in kan spelen?
  • Wat vraagt volgens u aandacht van de gemeente?