*/1
Stap 2
Voegt het initiatief waarde toe aan Lankes?

We willen met de visie Lankes meerwaarde creëren. Dat gaat enerzijds om toegevoegde waarde voor het buurtschap. En anderzijds om meerwaarde door in te spelen op actuele trends en ontwikkelingen. We zien vooral een grote opgave bij de veranderingen op het gebied van duurzame energievormen, aanpassingen aan het veranderende klimaat en versterking van de biodiversiteit.

We willen met elk initiatief zoveel mogelijk meerwaarde bereiken. De mogelijkheden om te kunnen bouwen komen daardoor ook ten goede aan het buurtschap als geheel en/of de gemeenschap.

Daarvoor hebben we een keuzemenu. We bieden meerdere mogelijkheden. Elk initiatief moet minimaal op 2 punten scoren (waarde toevoegen) op onderstaande waarden om gehonoreerd te worden. De aanleg en instandhouding van deze waarden wordt vastgelegd als voorwaarde in het bestemmingsplan en/of de omgevingsvergunning en in een af te sluiten anterieure overeenkomst.
Zie het keuzemenu meerwaarde