*/1
HOE WORDT EEN INITIATIEF
BEOORDEELD?

Als u een initiatief heeft in Lankes dan dient u drie stappen te doorlopen. De gemeente ondersteunt u graag daarbij. De uitkomst legt u als principeverzoek voor aan de gemeente. B&W neemt daarover een zogenaamd principebesluit.

Als dit positief verloopt moeten aanvullende stappen worden doorlopen (zie stap 4).

Het gaat hierbij om grotere bouwplannen, zoals het bouwen van een woning of het toestaan van een nieuwe functie, die verder gaan dan het geldende bestemmingsplan

Stap 1
Bepaal in welk deelgebied van Lankes uw initiatief ligt?
Voldoet uw initiatief aan de criteria voor ontwikkelingen
voor dat deelgebied?

Bekijk de ruimtelijke voorwaarden per deelgebied.
De criteria voor ontwikkelingen zijn gebaseerd op een analyse van
het DNA van Lankes

Stap 1 / Bepaling deelgebied en voldoen aan criteria

Stap 3 / Zijn er aandachtspunten op het gebied van milieu?

Stap 2 / Voegt het initiatief waarde toe?

Stap 4 / Uitwerken initiatief