*/1
VISIE LANKES

In deze visie geven we aan hoe we willen omgaan met ontwikkelwensen in het buurtschap Lankes. In de afgelopen jaren zijn er diverse vragen gesteld over de bouwmogelijkheden in Lankes (zowel nieuwbouw als verbouw). Tot op heden ontbrak een goede visie op de ontwikkeling van Lankes om de plannen te kunnen beoordelen. De voorliggende visie voorziet daarin. Hierin leggen we uit aan welke voorwaarden uw bouwplan moet voldoen om kansrijk te kunnen zijn.

De bewoners en eigenaars van Lankes zijn nauw betrokken geweest bij de uitwerking van de visie.
Daaruit blijkt dat er veel gemeenschappelijke beelden over de toekomst, maar ook verschillen van inzicht bestaan.
De historische structuur en open opzet vindt iedereen belangrijk. Ook de langgevelboerderijen moeten als meest karakteristieke bebouwing herkenbaar blijven.
Verschil van inzicht is er in de mate waarin er ruimte moet zijn voor nieuwe ontwikkelingen.
De voorstanders van ontwikkeling willen ook meer ruimte voor jongeren en een gevarieerdere bevolkingssamenstelling; woningen moeten vooral ook betaalbaar blijven, niet alleen dure vrijstaande woningen.

De visie op Lankes is bedoeld om Lankes niet langer op slot te zetten, maar om mogelijkheden te bieden voor nieuwe ontwikkelingen. Die mogelijkheden zijn passend bij de maat en schaal van Lankes en beredeneerd vanuit de mogelijkheden op het eigen perceel.